Lenswissel Staar

Gepubliceerd sep. 16, 23
7 min read

Specialisten Oogheelkunde

Houd de ogen ongeveer 30 seconden dicht, en knipper niet. Druk dan met de wijsvinger het traanpunt langs de neus aan de gedruppelde zijde dicht. Raak nooit het oog of de oogharen aan met het druppelflesje of het dopje en druk niet op het oog. Een druppel te veel kan geen kwaad.00 uur bellen op 040 - 286 48 24 voor vragen of overleg - Oogkliniek voor Netvliesaandoeningen: Diagnose en Behandeling. Dat hoeft alleen als je dat wilt. Een enkele keer kan dan geadviseerd worden om dezelfde dag langs te komen voor een fysieke controle. Als in de dagen na de operatie het oog pijnlijk of toenemend rood wordt, de pupil niet rond is, je opeens slechter gaat zien of wanneer je plotseling zwarte vlekken of lichtflitsen ziet, dan moet je direct contact opnemen met bovenstaand telefoonnummer.

Oogkliniek Voor Pterygium: Diagnose En Verwijdering

Complete Oogzorg Voor Uw OgenOogkliniek Voor Gezichtsveldonderzoek: Detectie Van Afwijkingen

Dit advies geldt voor de hele week na de operatie. Vaak is jouw gezichtsvermogen de volgende dag nog niet scherp. Ook kan het oog nog wat rood zijn. Dat is normaal. Indien de oogleden vies zijn mag je deze voorzichtig schoonmaken met gekookt afgekoeld water en een steriel gaasje. Je maakt de oogleden, van buiten naar binnen, richting de neus schoon.

Douchen en jouw haren wassen mag. Zorg ervoor dat er geen zeep in het oog komt. Vermijd de eerste week na de operatie zware lichamelijke inspanning. Je mag die week niet bukken, geen zware voorwerpen tillen, niet zwemmen, niet naar de sauna, geen make-up gebruiken en niet autorijden. Na 1 week mag je over het algemeen alles weer doen zoals je gewend bent.

Oogkliniek Voor Uveïtis: Behandeling En Begeleiding

Let op, indien je aan ogen wordt geopereerd, dan is er één eindcontrole, 4 weken na de operatie van het tweede oog. De juiste oogzorg op de juiste plek. Hij of zij kan je op dit moment een briladvies geven.

Er zijn naast ouderdomsstaar, zoals hierboven beschreven, nog andere vormen van staar: aangeboren staar; en staar ontstaan (of versneld) door ziektes, of een letsel van het oog. Deze folder gaat met name over de meest voorkomende vorm van staar, de ouderdomsstaar. Oogkliniek voor Uveïtis: Behandeling en Begeleiding. Ouderdomsstaar is een ‘normaal’ verouderingsproces. Sommige mensen merken al rond hun veertigste dat het zicht vermindert, maar meestal doen de eerste verschijnselen van ouderdomsstaar zich pas later voor.

Specialisten Oogheelkunde

De Juiste Oogzorg Op De Juiste PlekOgen Kliniek Nederland

Zit de troebele plek in het midden van de lens of daar vlakbij, dan krijgt men al snel klachten. Men gaat bijvoorbeeld wazig zien, dubbelzien, kleuren worden doffer of/en men krijgt last van licht of schimmeringen. Als men binnen korte tijd opeens veel sterkere of zwakkere brillenglazen nodig heeft, kan dat ook wijzen op ouderdomsstaar.

Doorgaans neemt de staar in de loop van de tijd toe (Oogkliniek versus Opticien: Waar Moet Je Naartoe voor Welk Probleem?). Het gezichtsvermogen wordt daarmee steeds slechter. Een bezoek aan de oogarts is dan noodzakelijk. Wie nog goed genoeg ziet om zonder problemen dagelijkse werkzaamheden, hobby’s en taken zoals autorijden (en voldoet aan de eisen voor een rijbewijs) te kunnen uitoefenen, hoeft zich (nog) niet te laten behandelen.

Oogkliniek: Ooglaseren, Lensimplantaties

Het is echter wel realistisch om rekening te houden met een staaroperatie in de toekomst. Staar wordt immers nooit minder; het gezichtsvermogen gaat langzaam maar zeker toch achteruit (Oogkliniek voor Droge Ogen: Verlichting en Behandelingsmogelijkheden). Is (beginnende) staar eenmaal ontdekt, dan is controle nodig indien de klachten erger worden - De Voordelen van een Oogkliniek: Deskundige Zorg voor Je Ogen. Zodra de staar te hinderlijk wordt, kan uw gezichtsvermogen weer worden verbeterd met een staaroperatie.

Een operatie is de enige behandeling bij (ouderdoms)staar. Zodra de staar erg hinderlijk wordt, kunt u kiezen voor deze staaroperatie. U bepaalt zelf wanneer u die operatie nodig vindt. Bij een staaroperatie vervangt de oogchirurg uw eigen troebele ooglens door een heldere kunstlens. Het doel van de staaroperatie is om u weer scherper te laten zien.

Laat Uw Ogen Vakkundig Controleren

Er zijn verschillende soorten lenzen die geïmplanteerd kunnen worden tijdens een staaroperatie. Sommige van deze lenzen worden niet vergoed door de zorgverzekering (Oogkliniek voor Oogtumoren: Diagnose en Behandelingsmogelijkheden). Er zijn 3 soorten kunstlenzen die uw eigen troebele lens kunnen vervangen:standaard lens: dit is een lens met dezelfde eigenschappen als een normale ooglensmultifocale lens: dit is een lens die bijziendheid en verziendheid corrigeerttorische lens: dit is een lens die een cilinder in het oog corrigeert..

In sommige situaties krijgt u een combinatieafspraak voor vooronderzoek: Oculometrie Op de polikliniek oogheelkunde krijgt u een oogmeting (oculometrie) om de sterkte van uw nieuwe kunstlens (kunstlenzen) te bepalen. Wij meten altijd beide ogen, ook al komt u op dat moment maar voor 1 oog in aanmerking voor operatie. Als u later aan het andere oog geopereerd wordt voor staar, is deze meting niet meer nodig.

Oogcentrum

Oogkliniek Voor Kinderbrillen: Modieuze Opties Voor Jonge PatiëntenOnze Oogarts - Droge Ogen Specialist

Dit gebeurt in liggende houding waarbij wij een klein ringetje op uw oog plaatsen. Oogcentrum (Oogheelkunde). Voor dit onderzoek is het nodig dat u uw contactlenzen een aantal weken van tevoren uitlaat: bij zachte contactlenzen 2 weken, bij harde contactlenzen 4 weken (Oogkliniek voor Kinderoogzorg: Gespecialiseerde Behandelingen voor Kinderen). Voor uw operatie volgt eerst nog een controle van uw algemene gezondheid.

Als er geen bijzonderheden zijn, wordt u goedgekeurd voor de operatie. Als er wel bijzonderheden zijn, of als de operatie plaatsvindt onder algehele anesthesie, verwijst de verpleegkundige u naar de polikliniek anesthesiologie. Het vooronderzoek is 6 maanden geldig voor de goedgekeurde operatie. Voor een andere operatie is vaak opnieuw vooronderzoek nodig.

De Specialisten In Veilige Oogzorg

U krijgt na het vooronderzoek een recept mee voor oogdruppels die u na de operatie moet gebruiken - Oogkliniek voor Oogtumoren: Diagnose en Behandelingsmogelijkheden. Haalt u de druppels voor de operatie bij de apotheek op. Graag geen oog make-up en nagellak gebruiken. Complete oogzorg voor uw ogen. Wilt u ervoor zorgen dat er iemand bij u is in het ziekenhuis die kan blijven of u weer kan ophalen als u weer naar huis mag.

U heeft 2 soorten oogdruppels meegekregen. Op de dag van de operatie doet u, vóórdat u van huis gaat, van elk soort 2 druppels (in totaal 4 druppels) in het te opereren oog. De volgorde maakt niet uit. Gelieve geen oog make-up en nagellak te gebruiken. Het tijdstip van aanmelden op de dagbehandeling is niet het tijdstip van de operatie.

Oogkliniek Voor Pterygium: Diagnose En Verwijdering

U krijgt op de dagbehandeling een operatie jasje aan. U hoeft NIET nuchter te zijn bij PLAATSELIJKE verdoving. Voor uw operatie moet nuchter zijn. U mag dan niet eten, drinken of roken. 6 uur voordat u in het ziekenhuis moet zijn, mag u niet meer eten en roken. U mag dan nog wel heldere dranken drinken.

2 uur voordat u in het ziekenhuis moet zijn, mag u ook niets meer drinken (Specialisten oogheelkunde). Ligt u de dag voor de operatie al in het ziekenhuis? Dan vertelt de verpleegkundige hoe laat u nuchter moet zijn. Gebruikt u medicijnen? Bespreek dit altijd met uw arts. Sommige medicijnen mag u rond de operatie niet innemen.

Oogkliniek Voor Oogaandoeningen Bij Diabetes: Preventie En Behandeling

Ook in de tijden dat u nuchter moet zijn. Meer informatie over nuchter zijn bij een operatie leest u in de folder “Nuchter rondom een operatie” Identiteitsbewijs (Rapport van de oogarts - Oogheelkunde). Medicijnen die u gebruikt, in de originele verpakking - Oogkliniek versus Opticien: Waar Moet Je Naartoe voor Welk Probleem?. Makkelijke, ruim zittende kleding. Eventueel een boek of tijdschrift. Staar is een vertroebeling van de ooglens.

Doordat er vertroebeling van de lens optreedt, bereiken lichtstralen de binnenzijde van het oog (het netvlies) minder goed. Hierdoor ziet u wazig en minder. Opereren is de enige manier om echt iets te doen aan ouderdomsstaar. Er bestaan geen medicijnen tegen staar. Ook op zeer hoge leeftijd is de operatie nog goed te ondergaan (Oogkliniek versus Opticien: Waar Moet Je Naartoe voor Welk Probleem?).

Meer van Behandelingen

Navigation

Home

Latest Posts

Specialisten Oogheelkunde

Published Oct 01, 23
6 min read

Complete Oogzorg Voor Uw Ogen

Published Sep 29, 23
6 min read

Oogheelkunde - Overzicht Van Onze Specialismen

Published Sep 28, 23
6 min read